Ditt företag, i detta fall ett konditori, måste ha en optimerad hemsida som motsvarar den kvalitet som du tänker dig erbjuda i verkligheten. En besökare på hemsidan ska lockas besöka konditoriet på plats. En kund på plats ska lockas att utforska hemsidan. De bägge måste samspela på ett sådant sätt att den ena företeelsen förbättrar och fördjupar upplevelsen av den andra.

Ett övergripande mål med alla former av verksamheter måste vara att kunderna blir nöjda. Helst så nöjda att de vill bli användare av produkten även när de inte är på plats rent fysiskt. Ett konditori kan med en bra hemsida erbjuda kunder en utökad upplevelse på många sätt. Det kan vara onlinesortiment och beställningar. Varför inte egen design av tårtor? Självklart måste uppdateringar kring meny och information kring öppettider och event finnas. För att nå ut ännu mer effektivt är det också viktigt att hemsidan har en motsvarande mobil funktion och en bra, modern mobilapp.

Många hemsidor erbjuder sådana lösningar och aquro är en av de bättre. Tanken är att ha en smidig helhetslösning som hela tiden finns så nära kunden som möjligt. En väl fungerande mobilapp ger dig hela tiden relevant information. Samtidigt förstärker den kundens känsla av samhörighet. En mobil lösning täcker företagets önskningar på detta område.

När du hittat din unika profil och önskade demografi behöver du jobba på att matcha verksamheten till detta. Lokal, utbud, inredning och öppettider måste samverka med de kunder du förväntas attrahera. Framgångsrika konditorier och caféer idag, som inte tillhör stora kedjor, serverar hembakat. Detta enkla faktum kräver kvalificerad personal tidigt på morgonen. Hippa, trendkänsliga kunder förväntar sig koll på inredning. Kvaliteten på företagets hemsida och mobila funktioner får bara överträffas av verkligheten. Att driva det fysiska konditoriet måste vara företagets första och viktigaste mål. Bara när den verksamheten fungerar kan hemsida och mobilapplikation komma till sin fulla rätt.