Vi är ett företag som sysslar med informationsspridning kring ämnen som rör företagande inom konditori- och bageribranschen. Vårt mål är att hjälpa nya företag att hitta sin nisch på en allt mer tävlingsinriktad och svårmanövrerad marknad. Att på ett framgångsrikt sätt driva ett bageri eller konditori kräver idag av företagaren en lång rad kvalifikationer. Dessa finns inte alltid inom företaget och vår idé är att förmedla tips och råd om hur man går till väga för att hitta sådana externt.

Optimering och effektivisering

Ett bageri eller konditori behöver optimera och effektivisera sin verksamhet på en rad olika sätt. Eftersom den största enskilda utgiftsposten är personalen behöver företag inom denna bransch hitta nya sätt att minska denna kostnad. Ett sådant sätt är att outsourca så mycket av digital drift och mobila applikationer som möjligt på externa aktörer. I sådana fall är kunden oftast kung och kan välja mellan ett stort antal företag med differentierad prissättning, kundfokus, kvalité och snabbhet. Efterfrågan på digitala tjänster har medfört att ett stort antal företag slagit sig in på marknaden. Vår tanke är att ge tips på hur man kan hitta några av de bästa alternativen. Om du som egenföretagare känner att den digitala biten är under kontroll kan du fokusera på själva kärnverksamheten. Detta måste vara att erbjuda kunderna det bästa brödet, de godaste bakverken och den mest tilltalande upplevelsen, Att kunna ge kunderna en miljö där alla dessa faktorer samspelar på ett naturligt sätt kommer bli mer och mer avgörande för att lyckas i framtiden. Vi hoppas du kommer ha nytta av våra tips!